Město Znojmo

Forma právní subjektivity Město
IČO 293881
Adresa Obroková 1/12
Znojmo 66902
Telefon 515 216 454
Email renata.hanzalkova@muznojmo.cz
Web www.znojmocity.cz
Statutární orgán
Funkce
Činnost organizace
Město Znojmo poskytuje byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou. Ve městě Znojmě jsou 4 DPS (U Lesíka 11, Vančurova 17, Vančurova 8, Dukelských Bojovníků 148-150) Poskytováno je bydlení a následná pečovatelská služba. Garantem sociálních služeb je Centrum sociálních služeb Znojmo. Byty jsou určeny pro bydlení starých a zdravotně postižených občanů. Jde zpravidla o samostatné objekty s malometrážními bytovými jednotkami. Žadatel, který se uchází o nájem bytu v DPS, podává písemnou žádost na Městský úřad
Znojmo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
Služby Telefon E-mail
Dům s pečovatelskou službou 515 216 454
739 389 442
info@muznojmo.cz
tisk Tisk stáhnout jako pdf Stáhnout v PDF
TOPlist
Copyright © 2012 - 2024, Komunitní plánování sociálních služeb Znojmo (KPSS) webdesign: FormSoft s.r.o.